Werkwijze stichting Dreams4You:

Stichting Dreams4You realiseert een laatste droomwens voor terminaal zieke volwassenen met een beperkte levensverwachting.

Op een dag verlaten we allemaal het leven, maar voor sommige mensen komt die dag veel te vroeg. Er is nog die ene onvervulde, speciale droomwens. Als u te horen krijgt dat iemand die u kent niet lang meer te leven heeft; als u weet dat er nog een onvervulde droomwens is en u vindt het belangrijk dat deze droom wordt uitgevoerd, neem dan contact met ons op. U kunt uiteraard ook zelf de ‘dromer’ zijn en contact met ons opnemen.

De stappen die we zetten om een droom te laten uitkomen zijn als volgt:

1. Als een terminaal zieke een droomwens nog in vervulling wil laten gaan dan kan hij of zij zelf, of iemand in de omgeving die hiervan heeft gehoord, de droom aanmelden. Dit kan uitsluitend gebeuren via het aanmeldingsformulier op deze website.

2. Nadat u het aanmeldingsformulier op de website heeft ingevuld en deze is beoordeeld, neemt een van onze vrijwilligers “droomvervullers” contact met u op. Tijdens dit telefoongesprek komen de volgende zaken aan de orde:

· Het inschrijfgeld van EUR 50,- per droom ter dekking van onze administratieve kosten.

· De manier van fondsenwerving voor de droom, waarbij we het als stichting belangrijk vinden uw familie, vrienden, werkgevers etc. te betrekking bij het realiseren van de droom.

· Verder wordt nog aandacht besteed aan zaken die ondertekend dienen te worden. Denk hierbij aan een verklaring van eigen risico, toestemming voor gebruik van persoonlijke gegevens op social media e.d. en het feit dat de dromer tot onze doelgroep behoort.

· Tevens proberen we een inschatting te maken over de haalbaarheid, de inhoud en de urgentie van de droom.

· Verder wordt er een intakegesprek gepland.

3. Tijdens het intakegesprek worden bovenstaande punten met u en de dromer besproken en wordt samen met de dromer de uiteindelijk droomwens bepaald. Verder wordt er besproken wie de contactpersoon is, met welke medische zaken we rekening moeten houden en welke kosten verbonden zijn aan de droom.

4. Na het intakegesprek wordt gestart met het voorbereiden van de droom. Denk hierbij aan het verwerven van voldoende financiële middelen uit de directe omgeving van de dromer en het maken van afspraken met bedrijven of personen die helpen met het uitvoeren van de droom.

5. Wanneer er voldoende geld beschikbaar is gaat de droomvervuller in overleg met de contactpersoon en de dromer de droom in praktische zin vormgeven. (datum/wie gaat mee/vervoer et cetera).

6. Nadat de droom is uitgevoerd – en dat is vaak een zeer verrijkende en emotionele ervaring, komen we nog een keer bij u terug om een evaluatiegesprek te voeren. Wij vragen u altijd om foto’s en eventuele video’s van uw droom te maken, zodat wij deze op onze website en social media kanalen kunnen vertonen.

Stichting Dreams4You
Postbus 114
6114 ZJ Susteren

+31(6)19921304
info@dreams4you.nl

KvK 50382144
IBAN NL52RABO0133458121

Contacteer ons

vul de onderstaande gegevens in. Dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt